başıaşağı

başıaşağı
1. zərf Başını aşağı dikmiş halda, başını aşağı salmış halda. Sərdar evlərinin qabağında bir daxmaya girib, səhərdən axşama kimi başıaşağı iynə vurmaqdadır. C. M..
2. zərf Tərsinə dönmüş, baş tərəfi aşağıya çevrilmiş. Stəkanı başıaşağı qoymaq. Başıaşağı durmaq.
3. zərf Getdikcə aşağıya tərəf; mayili, eniş, yuxarıdan aşağı. Başıaşağı gedən yol. Dağdan başıaşağı enmək.
4. zərf Çayda suyun axıb getdiyi tərəfə. Çayla başıaşağı üzdüm.
5. sif. məc. Sakit, dinc, fağır, heç kəslə işi olmayan, ancaq öz işi ilə məşğul olan. Başıaşağı adam. – Səfər doğrudan da qızların xoşuna gələnlərdən deyildi. Fağır, başıaşağı bir oğlandı. Ə. H.. Evlənən kəsbkar, başıaşağı olmalı imiş. Ç.. Pəri xanım Rüxsarəni başıaşağı, təmiz bir qız və dünya gözəli bir mələk kimi tanıyırdı. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tənkis — ə. başıaşağı çevrilmə, kəlləmayallaq olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • başıaşağa — 1. zərf Başını aşağı dikmiş halda, başını aşağı salmış halda. Sərdar evlərinin qabağında bir daxmaya girib, səhərdən axşama kimi başıaşağı iynə vurmaqdadır. C. M.. 2. zərf Tərsinə dönmüş, baş tərəfi aşağıya çevrilmiş. Stəkanı başıaşağı qoymaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gor — is. <fars.> Qəbir, məzar. Atanın goru haqqı (and kimi işlədilir). – Qırxında öyrənən gorunda çalar. (Ata. sözü). <Hümmətəli:> Yox, verə bilmərəm, atamın goruna and içmişəm ki, heç kəsə nisyə verməyəm. Ü. H.. Hazırlan qətlə, edamə!… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəlləmayallaq — z. 1. Başı aşağı, ayaqları yuxarı halda. Kəlləmayallaq yıxıldım. Kəlləmayallaq olmaq. – Ola bilər ki, . . kəlləmayallaq divarın üstündən yıxılıb düşə. C. M.. Kəlləmayallaq aşmaq (gəlmək) – başıaşağı uçmaq, yıxılmaq, enmək. <Yarməmməd… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üzüaşağı — sif. və zərf 1. Getdikcə aşağı tərəfə meyil edən, yuxarıdan aşağı; başıaşağı. Üzüaşağı cığır. Üzüaşağı getmək. – Şəlalələr qayalardan üzüaşağı gurlayıb axır, köpüklənir. M. İ.. Qumru bunu eşidəreşitməz yerindən qopub üzüaşağı dərəyə doğru yüyürdü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xar — 1. is. <fars.> klas. 1. Tikan. Zəhməti bülbül çəkər; Gülü qucar yenə xar. (Ata. sözü). <Kərəm:> Bağı tutdu şeyda bülbül naləsi; Gülün bağrı yandı xarın içində. «Əsli və Kərəm». Gülşəni aləmdə bir gül varmı bixar olmasın? Hansı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəcalət — is. <ər.> 1. Utanılacaq hal, utanmağa səbəb olan şey, utanma. <Gülzar:> Allah, xəcalətimdən bibimin üzünə baxa bilmirəm. S. S. A.. İndi qonaqlardan çoxu sanki bir xəcalət hissi duyaraq, başını aşağı dikmişdi. Ə. M.. // Xəcalətli.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zilləmə — (Barana) başıaşağı. – Elman körpüdən çaya zilləmə çüşdü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bazgun(ə) — f. başıaşağı, tərsinə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mə’kus — ə. 1) tərsinə dönmüş, başıaşağı çevrilmiş; 2) bir şeyin ziddi, əksi, tərsi; 3) hansısa bir maneəyə dəyib geri dönən; əks olunan (səs, işıq və s. haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”